Home Info Hoe kies je een passende tekst voor een uitvaart?

Hoe kies je een passende tekst voor een uitvaart?

Over Rouwcentrum Deseyne

Contacteer ons

Rouwbrief

Deze elementen komen altijd terug op een rouwbrief: de doopnaam van de overledene, de geboortedatum en geboorteplaats, de datum en plaats van overlijden. Dat laatste kan ook het ziekenhuis of zorgcentrum zijn. Bepaal welke familieleden op de rouwbrief worden vermeld en zorg voor de juiste volgorde en de spelling van de namen, want dit kan erg gevoelig liggen. De Sereni uitvaartplanner kan je hierbij zeker helpen.

Geef informatie over de eventuele mogelijkheden voor een begroeting: waar is het lichaam opgebaard, wanneer is bezoek welkom? Wil je veel mensen uitnodigen voor de afscheidsplechtigheid, zet dan de nodige informatie over de begrafenis of crematie op de rouwbrief: datum, uur en plaats. Liefst met het adres van de kerk of aula er duidelijk bij, want mensen van buiten de gemeente weten vaak niet waar de kerk of aula is. Wil je afscheid nemen in intieme kring, dus niet openbaar, zet dat dan ook op de rouwbrief. De mensen zullen dat zeker respecteren.

Dan is er nog een hele categorie met elementen die ook nog mogelijk zijn op de rouwbrief, zoals een religieus symbool, een mooi gedichtje of geliefd citaat, een bedankje aan de huisarts of de verpleegkundigen, het al dan niet welkom zijn van bloemen en kransen, de koffietafel, het respecteren van de privacy van de naaste familie, … Bespreek dit allemaal met je Sereni uitvaartplanner. Hij of zij weet wel raad met al deze wensen.

Afscheidsteksten

De afscheidsplechtigheid is een belangrijk moment voor iedereen: het is immers de laatste herinnering aan de overledene. Goede teksten bij het overlijden zijn dan ook heel belangrijk. Heel veel mensen zijn geen schrijvers van nature. Het zoeken naar mooie afscheidswoorden en overlijdensteksten, vinden ze dan ook heel moeilijk.

Belangrijk om weten is dat er geen verschil is in teksten voor een dienst voor een crematie of een begrafenis. Het afscheid overstijgt altijd de methode, het is een moment van troost en bezinning voor de achterblijvers. Het is echter niet gebruikelijk om bij een laatste groet aan het graf nog een hele rij sprekers te hebben. Organiseer dat dus tijdens de afscheidsplechtigheid zelf.

Vandaag maken we niet écht nog een onderscheid tussen kerkelijke en niet kerkelijke plechtigheden.

Bij een christelijke uitvaartplechtigheid in een neutrale uitvaartlocatie staat het ritueel niet vast. Een afscheid in een kerk is strikt omlijnd. Je kan er dan voor kiezen om tijdens de dienst zelf aan het woord te komen, maar dat is niet verplicht. Bespreek vooraf met de pastoor of voorganger wat je belangrijk vindt, zeker als er een band is geweest met de overledene en de kerk. Wat kan er worden verteld over de overledene, welke versregels uit de Bijbel geven je troost?

Bij een neutrale of christelijke uitvaartplechtigheid ben je zelf verantwoordelijk voor de invulling. Je kan allerhande rituelen of andere elementen voorstellen, waarbij de laatste wensen van de overledene het uitgangspunt zijn. Als de overledene heeft gevraagd om iedereen in het wit gekleed naar het laatste afscheid te laten komen, dan kan dat (wel even aangeven op rouwbrief). Als de overledene wil dat zijn of haar zus een woordje spreekt, dan licht je die persoon ook tijdig daar over in. Weet je niet goed wat te doen, dan helpt de Sereni uitvaartplanner je van A tot Z.